• Terasa
  • Tenis
  • Volejbal
  • Futbal / Beach socer
  • Speed bedminton
  • Sauna
  • Ubytovanie
  • Bazen

VI. Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale

Pozdravujem zaregistrované družstvá na Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale 2012.
 
Touto cestou si Vám dovoľujem oznámiť,že dátum 21.07.2012 bol zrušený z dôvodu nepriaznivej predpovedi počasia/celodenný dážď a predpokladaná teplotá 12-14st.
Ako náhradný termín sme zvolili 18.august 2012.
Prosím o potvrdenie a vyjadrenie do 31.7.2012, či Vám tento nový termín vyhovuje.
V prípade nepotvrdenia Vašej účasti, Vám budú Vaše registračné poplatky v plnej výške vrátené.
 
 
 
Term. 18.8.2012 je potvdený, možnosť prihlásiť team je
 
do 16.8.2012 do 16.00 hod.
 
 

 
 
S pozdravom

Róbert Orság a Marek Poliak

mob.0905 856 907
mail. robo.orlik@orangemail.sk
web. www.orlik-zv.sk
Športový areál - ORLÍK
Zvolenská priehrada 119
Zvolen 960 01

VI. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PLÁŽOVOM FUTBALE 2012

 

                        Turnaj v plážovom futbale sa uskutoční:


                     18.8.2012 /21. 7. 2012/ Zvolen Športový areál ORLÍK
Účasť: Na turnaji môžu hrať zo Slovenska aj zahraničia. Hrá sa v mužskej kategórii, právo účasti majú muži nad 15 rokov /účastníci, ktorí nedovŕšili 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu/. Organizátor má právo na udelenie divokých kariet (na základe participácie partnerov podujatia). Družstvo tvoria min. 8 hráči vrátane brankára, max. hranica nie je limitovaná.

Systém: Hrací systém sa skladá z dvoch častí: 1) zápasy v skupinách a 2) zápasy v play-off. Počet družstiev v skupine bude 4, najlepšie 2 družstvá postupujú do play-off. V skupine hrá každý s každým jeden zápas. V play-off sa bude hrať vyraďovací pavúk. Minimálny počet zápasov pripadajúcich na 1 tím sú 3. Hrá sa 2 x 10 minút. Počet družstiev je limitovaný na 16 v rámci jednej kvalifikácie. Organizátor má právo na usporiadanie predzápasov - deň pred oficiálnym začiatkom kvalifikácie. Rozlosovanie tímov bude k dispozícii 2 dní pred začiatkom kvalifikácie na stránke www.orlik-zv.sk a zároveň bude zaslané na e-mailové adresy uvedené v registračnom formulári.

Prize money - odmeny: Prize money sa budú deliť po skončení finálového turnaja nasledovne: 1.miesto – 600,- eur a titul Majster Slovenska v plážovom futbale 2012, 2.miesto – 300,- eur a titul prvý vicemajster Slovenska v plážovom futbale, 3.miesto – 100,- eur a titul druhý vicemajster Slovenska v plážovom futbale. 4. - 12. miesto: vecné výhry od partnerov turnaja, ktoré sa budú udeľovať po vyhlásení výsledkov každej kvalifikácie. Organizátor uhradí každú finančnú výhru (Prize Money) po skončení turnaja v hotovosti.

Prihlášky: Uzávierka prihlášok

16.8.2012 /19. 7. 2012/ Zvolen do 16.00 hod

Organizátor má právo ukončiť prihlasovanie po naplnení maximálnej kapacity - počtu prihlásených družstiev /16 tímov/. Zaregistrovať sa dá výhradne cez internet na adrese www.orlik-zv.sk prostredníctvom registračného formulára. Informácie ohľadom prihlasovania - budú zverejnené na www.orlik-zv.sk. Družstvo je prihlásené až po zaregistrovaní všetkých hráčov a po uhradení poplatku na účet organizátora turnaja - číslo účtu (ČSOB): 26930783/7500, uviesť variabilný symbol = mobilné číslo kontaktnej osoby uvedenej v registračnom formulári v tvare 09xxxxxxxx, odporúča sa platiť prevodom alebo vkladom. Upozornenie: platby cez Slovenskú poštu a ostatné platby bez správneho variabilného symbolu nebudú akceptované! Informácia o úspešnom prijatí platby za registráciu hráčov bude zaslaná prostredníctvom sms správy na kontaktné číslo - uvedené ako variabilný symbol pri uhrádzaní poplatku. Odhlásiť sa z turnaja je možné, ale bez nároku vrátenia poplatku za registráciu hráčov.

Povinnosti organizátora: Organizátor sa zaručuje informovať prihlásené družstvá o ich zaregistrovaní na turnaj prostredníctvom e-mailu uvedeného v registračnom formulári.
UPOZORNENIE: Zaregistrovanie tímu prostredníctvom formulára ešte nezaručuje účasť tímu v MS Slovenska! Mužstvo bude mať zaistenú účasť až po zaregistrovaní všetkých hráčov, ktorí sa zúčastňujú turnaja, a po uhradení registračného poplatku 11,- eur za každého hráča. Organizátor turnaja je povinný vypracovať propozície turnaja, ktoré obsahujú: dátum a miesto konania turnaja, časový harmonogram turnaja, výšku dotácie, kontaktné meno, a telefónne číslo riaditeľa turnaja. Organizátor turnaja ubytovanie NEZABEZPEČUJE! Propozície turnaja spolu s platnými pravidlami a ostatnými informáciami je organizátor povinný zaslať mailom na adresu uvedenú pri registrácii mužstva. Organizátor je povinný zaistiť ozvučenie a hlásateľskú službu. Hlásateľská služba musí vyhlasovať jednotlivé zápasy, najmenej 1 krát pred začiatkom zápasu. V areáli musí byť k dispozícii zdravotnícka služba.  

Povinnosti družstiev: Pre účasť v turnaji je nevyhnutné sa včas odprezentovať. V prípade, ak sa niektoré družstvo nedostaví na prezentáciu v určenom čase - najneskôr 30 minút pred oficiálnym časom prvého zápasu, v turnaji prehrá prvý, a každý ďalší neodohraný zápas kontumačne 5:0.

Každý hráč je povinný pri prezentácii predložiť hráčske vyhlásenie (vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave - tlačivo bude posielané na e-mailové adresy kapitánov), v opačnom prípade nebude družstvo zaradené do turnaja.

Ihrisko: Organizátor má k dispozícii 1 plážové - futbalové ihrisko s rozmermi 37 x 27 m, ktoré bude k dispozícii výlučne pre potreby organizovania turnaja: VI. Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale.

Pravidlá: Oficiálne pravidlá turnaja budú zverejnené na internetovej adrese www.orlik-zv.sk. Organizátor má právo počas turnaja upraviť pravidlá (časové dôvody, počasie..).

Výsledky: Vyhlásenia výsledkov sa musia zúčastniť prvé 3 družstvá + iné ocenené družstvá, resp. jednotlivci. Organizátor je povinný vyhlásiť víťazov turnaja. Výsledky turnaja budú prezentované aj na internete (
www.orlik-zv.sk).

Lopty: Oficiálnu loptu turnaja je od firmy LEGEA.

Rozhodcovia
: Na turnaji bude pôsobiť skupina hlavných rozhodcov s platnou licenciou pre futbal. Výber rozhodcov na turnaj je v plnej kompetencii organizátora.

Reklama: Otázky reklamy sú riešené zmluvami reklamných partnerov s Emília Orságová - ORÍK. Pokiaľ organizátor pripraví dresy, sú hráči povinní štartovať v týchto dresoch vo všetkých zápasoch počas celého turnaja. Organizátor má právo zakázať hráčom dresy propagujúce firmy, ak nebol uhradený poplatok 100,- eur za reklamu.

Ubytovanie, hráči: Organizátor turnaja ubytovanie NEZABEZPEČUJE! (je možné sa ubytovať na niektorej z chát na prenájom, v campingu, v hoteli a pod.) Organizátor neposkytuje podrobné informácie o ubytovaní v danej oblasti. Každý hráč obdrží od organizátora občerstvenie a pitný režim.

Organizátor: Organizátorom turnaja v plážovom futbale je Emília Orságová - ORLÍK, Školská 76, 960 01 Zvolen, v spolupráci so Slovenskou Asociáciou Plážového Futbalu (SAPF), V. Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava. Kontaktné údaje sú uvedené na stránke
www.plazovyfutbal.sk

.

 

 

V prípade nejasností alebo otázok, prosím, kontaktujte :
www.orlik-zv.sk  , robo.orlik@orangemail.sk   , mpoliak@orangemail.sk

 

Touto cestou Vám chcem oznámiť, že dnes sa spustila registrácia na IV. Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale.

Registrovať sa dá výlučne cez registračný formulár na stránke www.orlik-zv.sk

S pozdravom realizačný team

Róbert Orság

            za športový areál ORLÍK

Marek Poliak

            riaditeľ turnaja 

           

045 / 5362110
0907 324 262 / 0905 856 907

UbytovanieNaSlovensku.EU

Ubytovanie Zvolen pozýva na vstup do krásneho Zvolenského zámku, prechádzku k Pustému hradu aj poučnú návštevu Lesníckeho a drevárskeho múzea. Ak vás zláka ubytovanie Banská Bystrica, môžete spoznávať historické centrum krajského mesta alebo sa okúpať v areáli Aqualandu. A nezabúdajte, tá najlepšia dovolenka na Slovensku vás očakáva na serveri Ubytovanienaslovensku ;)