• Terasa
  • Tenis
  • Volejbal
  • Futbal / Beach socer
  • Speed bedminton
  • Sauna
  • Ubytovanie
  • Bazen

Orlik cup 2012 10. ročník

ORLÍK CUP 2012 10. ročník

beach volejbalového turnaja zmiešaných štvoríc

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   

Usporiadateľ: Športový areál ORLÍK Termín: 23. jún 2012

Miesto: Športový areál ORLÍK, Zvolenská priehrada, Zvolen.

Štartovné: 10,- EUR na hráča, platbou na bankový účet usporiadateľa, hráč obdrží - hracie tričko s logom turnaja, občerstvenie, nápoj.

Bankový účet: 26930783/7500 ČSOB Zvolen Var. symbol: telefóne číslo kapitána uvedené pri registrácii

Prezentácia: 23. 6. 2012 do 08.00 hod. v centre akreditácie - Športový areál ORLÍK

Prihlášky: Výlučne cez registračný formulár na www.orlik-zv.sk v sekcii ORLIK CUP 2012.

Otvorenie: 23. 6. 2012 o 8.30 hod.

Ukončenie: 23. 6. 2012 cca o 19.00 hod.

Riaditeľ súťaže: Marek Rojík, 0907 333 076, 0903 359 254 mail: marek.rojikvvolejbalzvolen.sk

Súťažná a odvolacia komisia: Riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca.

Strava: V areáli k dispozícii.

Ceny: Víťaz získava putovný pohár ORLÍK CUPu na jeden rok ,v prípade výhry troch ročníkov po sebe pohár zostáva teamu natrvalo, za 1. - 3. medaila, diplom a vecné ceny.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel plážového volejbalu na 3-ch ihriskách.

Lopty: MIKASA pre plážový volejbal.

Súťažné kategória: Štvorčlenné družstvo v ktorom musí byť minimálne jedna žena

Systém súťaže: základné skupiny a potom pavúk

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaže. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci pretekári, sa zúčastňujú a súťažia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaží.                                   

 

Marek Rojík                                                                                      Róbert Orság      

riaditeľ súťaže                                                                            za Športový areál ORLÍK

 

 

 

 

 

045 / 5362110
0907 324 262 / 0905 856 907

UbytovanieNaSlovensku.EU

Ubytovanie Zvolen pozýva na vstup do krásneho Zvolenského zámku, prechádzku k Pustému hradu aj poučnú návštevu Lesníckeho a drevárskeho múzea. Ak vás zláka ubytovanie Banská Bystrica, môžete spoznávať historické centrum krajského mesta alebo sa okúpať v areáli Aqualandu. A nezabúdajte, tá najlepšia dovolenka na Slovensku vás očakáva na serveri Ubytovanienaslovensku ;)