• Terasa
  • Tenis
  • Volejbal
  • Futbal / Beach socer
  • Speed bedminton
  • Sauna
  • Ubytovanie
  • Bazen

V. Majstrovstvá Slovenská v plážovom futbale

 

Stokat Team delil od ďalšieho titulu len penaltový rozstrel
 
Zvolenčania získali na slovenskom šampionáte v plážovom futbale strieborné a bronzové medaily.
 
Aj keď víkendové počasie, čo sa týka športových aktivít na piesku, úplne ideálne nebolo, zvolenský areál Orlík bol opäť dejiskom perfektne zorganizovaného a hlavne vydareného podujatia. V poradí 5. ročník Majstrovstiev Slovenska v plážovom futbale, ktorých organizátorom bolo Občianske združenie Beach club Orlík v spolupráci so Slovenskou Asociáciou Plážového Futbalu (SAPF), našlo výbornú odozvu nielen u organizátorov a hráčov, ale aj divákov.
„Turnaj považujem za veľmi vydarený, pretože sa tu stretli kvalitné tímy s veľmi dobrými hráčmi,“ pochvaľoval si jeden z hlavných organizátorov Marek Poliak, ktorý pokračoval: „Každý jeden zápas mal výbornú úroveň, pričom osobne si myslím, že to bol zatiaľ najlepší turnaj, ktorý sa tu odohral.“
Do bojov o cennú trofej tentokrát zasiahlo 11 tímov, vrátane dvoch domácich. Titul majstra Slovenska obhajovali hráči VIP, ktorým opäť výborne sekundoval aj Stokat Team. „Potešila nás aj kvantita, aj keď úplný ideál by bolo desať, poprípade dvanásť mužstiev. Čo je však podstatné, vysoká bola kvalita podujatia. Skutočne sa bolo na čo pozerať, diváci si prišli na svoje,“ vyslovil sa Poliak, ktorý sa pozastavil aj pri počasí. Ak by bolo totiž priaznivejšie, určite by na tribúnach sedelo aj viac divákov. „To je pravda, slniečko by prilákalo väčšiu kulisu. Na druhej strane, počas celého dňa vládla výborná atmosféra, ľudia sa bavili a to je to najdôležitejšie.“
Na zamračenú oblohu sa ale určite nesťažovali hráči, ktorých tentokrát vôbec nepálil horúci piesok. Zápasy mali potrebnú šťavu a boli najmä aj veľmi dramatické. Zaujímavosťou podujatia bol aj fakt, že celkový víťaz, tím Zemianskych Kostolian, ešte po svojom prvom zápase v skupine zvažoval odstúpenie. „V skupine prehrali hneď prvý zápas s tímom, ktorý mal len štyroch hráčov. V pravidlách je stanovený minimálny počet na osem, no tentokrát sme udelili výnimku. Našťastie, Zemianske Kostoľany nakoniec tento náš ústretový krok pochopili, čo sa im v konečnom dôsledku vyplatilo aj dvojnásobne,“ prezradil zaujímavú perličku Poliak.
Vo finálovej bitke, ktorá bola skutočným vyvrcholením vydareného turnaja, mal svoje zastúpenie tradične aj Zvolen. Po dráme v riadnom hracom čase však Stokat team, v ktorého drese sa objavilo hneď niekoľko známych mien (Svintek, Tomáš Pančík, Špano a ďalší) a mohol získať svoj druhý titul, neuspel v penaltovom rozstrele a celkovo tak obsadil striebornú priečku. Výbornú bilanciu tímov spod Pustého hradu potvrdili aj „vipkári“, ktorí tentokrát získali bronz. „Zvolenčania opäť potvrdili, že v tomto športe patria na Slovensku k najlepším,“ zložil poklonu domácim tímom aj Marek Poliak, ktorý na záver prezradil, že šampionát by sa na Orlíku mal uskutočniť opäť aj o rok. „Tešíme sa už teraz. Zakaždým tu totiž vládne výborná atmosféra a dobre sa tu zabavíme. Ak sa nám všetky plány podarí uskotočniť, do Zvolena zavítame opäť a veľmi radi.“
FAKTY TURNAJA
Výsledky – skupina A: VIP Zvolen – Golden Boys 5:1, VIP – Rádio Viva 4:4, VIP – Billy on Air 4:2, Golden Boys – Viva 2:2, Golden Boys – Billy on Air 3:4, Viva – Billy on Air 4:1; skupina B: Vredzi Kúty – Mortal Combat 4:2, Kúty – Stokat Team Zvolen 2:4, Kúty – Masam Vráble 2:0, Mortal – Stokat 2:3, Mortal – Vráble 3:2, Stokat – Vráble 4:2; skupina C: Lipino Žilina – Artful BSC 0:2, Žilina – FK Slovan Zemlianske Kostolany 1:2, Artful BSC – Zem. Kostolany 6:2; štvrťfinále: VIP – Mortal Combat 5:1, Stokat – Billy on Air 6:0, Artful BSC – Viva 1:2, Zem. Kostolany – Kúty 2:1; semifinále: VIP – Zem. Kostolany 0:2, Stokat – Viva 4:0; o 3. miesto: VIP – Viva 4:2; finále: Stokat – Zem. Kostolany 3:4 pk

 

Rozlosovanie tímov a časový harmonogram k dispozícii v spodnej časti


V. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PLÁŽOVOM FUTBALE 2011

 
 
 
                                                               Turnaj v plážovom futbale sa uskutoční:
                                                 30.7. 2011 Zvolen Športový areál ORLÍKÚčasť: Na turnaji môžu hrať zo Slovenska aj zahraničia. Hrá sa v mužskej kategórii, právo účasti majú muži nad 15 rokov /účastníci, ktorí nedovŕšili 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu/. Organizátor má právo na udelenie divokých kariet (na základe participácie partnerov podujatia). Družstvo tvoria min. 8 hráči vrátane brankára, max. hranica nie je limitovaná.

Systém: Hrací systém sa skladá z dvoch častí: 1) zápasy v skupinách a 2) zápasy v play-off. Počet družstiev v skupine bude 4, najlepšie 2 družstvá postupujú do play-off. V skupine hrá každý s každým jeden zápas. V play-off sa bude hrať vyraďovací pavúk. Minimálny počet zápasov pripadajúcich na 1 tím sú 3. Hrá sa 2 x 10 minút. Počet družstiev je limitovaný na 16. Organizátor má právo na usporiadanie predzápasov - deň pred oficiálnym začiatkom. Rozlosovanie tímov bude k dispozícii 2 dní pred začiatkom kvalifikácie na stránke www.orlik-zv.sk a zároveň bude zaslané na e-mailové adresy uvedené v registračnom formulári.

Prize money - odmeny: Prize money sa budú deliť po skončení finálového turnaja nasledovne: 1.miesto – 600,- eur a titul Majster Slovenska v plážovom futbale 2011, 2.miesto – 300,- eur a titul prvý vicemajster Slovenska v plážovom futbale, 3.miesto – 100,- eur a titul druhý vicemajster Slovenska v plážovom futbale. 4. - 12. miesto: vecné výhry od partnerov turnaja, ktoré sa budú udeľovať po vyhlásení výsledkov každej kvalifikácie. Organizátor uhradí každú finančnú výhru (Prize Money) po skončení turnaja v hotovosti.

                                                          Prihlášky: Uzávierka prihlášok

                                                         28. 7. 2011 Zvolen do 16.00 hod


Organizátor má právo ukončiť prihlasovanie po naplnení maximálnej kapacity - počtu prihlásených družstiev /16 tímov/. Zaregistrovať sa dá výhradne cez internet na adrese
www.orlik-zv.sk prostredníctvom registračného formulára. Informácie ohľadom prihlasovania - budú zverejnené na www.orlik-zv.sk
 . Družstvo je prihlásené až po zaregistrovaní všetkých hráčov a po uhradení poplatku na účet organizátora turnaja - číslo účtu (ČSOB): 26930783/7500, uviesť variabilný symbol = mobilné číslo kontaktnej osoby uvedenej v registračnom formulári v tvare 09xxxxxxxx, odporúča sa platiť prevodom alebo vkladom. Upozornenie: platby cez Slovenskú poštu a ostatné platby bez správneho variabilného symbolu nebudú akceptované! Informácia o úspešnom prijatí platby za registráciu hráčov bude zaslaná prostredníctvom sms správy na kontaktné číslo - uvedené ako variabilný symbol pri uhrádzaní poplatku. Odhlásiť sa z turnaja je možné, ale bez nároku vrátenia poplatku za registráciu hráčov.

Povinnosti organizátora: Organizátor sa zaručuje informovať prihlásené družstvá o ich zaregistrovaní na turnaj prostredníctvom e-mailu uvedeného v registračnom formulári.
UPOZORNENIE: Zaregistrovanie tímu prostredníctvom formulára ešte nezaručuje účasť tímu v MS Slovenska! Mužstvo bude mať zaistenú účasť až po zaregistrovaní všetkých hráčov, ktorí sa zúčastňujú turnaja, a po uhradení registračného poplatku 11,- eur za každého hráča. Organizátor turnaja je povinný vypracovať propozície turnaja, ktoré obsahujú: dátum a miesto konania turnaja, časový harmonogram turnaja, výšku dotácie, kontaktné meno, a telefónne číslo riaditeľa turnaja. Organizátor turnaja ubytovanie NEZABEZPEČUJE! Propozície turnaja spolu s platnými pravidlami a ostatnými informáciami je organizátor povinný zaslať mailom na adresu uvedenú pri registrácii mužstva. Organizátor je povinný zaistiť ozvučenie a hlásateľskú službu. Hlásateľská služba musí vyhlasovať jednotlivé zápasy, najmenej 1 krát pred začiatkom zápasu. V areáli musí byť k dispozícii zdravotnícka služba. Organizátor je povinný zaistiť úpravu ihriska na vyžiadanie rozhodcu.

Povinnosti družstiev: Pre účasť v turnaji je nevyhnutné sa včas odprezentovať. V prípade, ak sa niektoré družstvo nedostaví na prezentáciu v určenom čase - najneskôr 30 minút pred oficiálnym časom prvého zápasu, v turnaji prehrá prvý, a každý ďalší neodohraný zápas kontumačne 5:0.

Každý hráč je povinný pri prezentácii predložiť hráčske vyhlásenie (vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave - tlačivo bude posielané na e-mailové adresy kapitánov), v opačnom prípade nebude družstvo zaradené do turnaja.

Ihrisko: Organizátor má k dispozícii 1 plážové - futbalové ihrisko s rozmermi 37 x 27 m, ktoré bude k dispozícii výlučne pre potreby organizovania turnaja: V. Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale.

Pravidlá: Oficiálne pravidlá turnaja budú zverejnené na internetovej adrese www.orlik-zv.sk. Organizátor má právo počas turnaja upraviť pravidlá (časové dôvody, počasie..).

Výsledky: Vyhlásenia výsledkov sa musia zúčastniť prvé 3 družstvá + iné ocenené družstvá, resp. jednotlivci. Organizátor je povinný vyhlásiť víťazov turnaja. Výsledky turnaja budú prezentované aj na internete (
www.orlik-zv.sk).

Lopty: Oficiálnu loptu turnaja je od firmy LEGEA.

Rozhodcovia: Na turnaji bude pôsobiť skupina hlavných rozhodcov s platnou licenciou pre futbal. Výber rozhodcov na turnaj je v plnej kompetencii organizátora.

Reklama: Otázky reklamy sú riešené zmluvami reklamných partnerov s o.z. BEACH CLUB ORÍK. Pokiaľ organizátor pripraví dresy, sú hráči povinní štartovať v týchto dresoch vo všetkých zápasoch počas celého turnaja. Organizátor má právo zakázať hráčom dresy propagujúce firmy, ak nebol uhradený poplatok 100,- eur za reklamu.

Ubytovanie, hráči: Organizátor turnaja ubytovanie NEZABEZPEČUJE! (je možné sa ubytovať na niektorej z chát na prenájom, v campingu, v hoteli a pod.) Organizátor neposkytuje podrobné informácie o ubytovaní v danej oblasti. Každý hráč obdrží od organizátora občerstvenie a pitný režim.

Organizátor: Organizátorom turnaja v plážovom futbale je Občianske združenie BEACH CLUB ORLÍK, Školská 76, 960 01 Zvolen, v spolupráci so Slovenskou Asociáciou Plážového Futbalu (SAPF), V. Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava. Kontaktné údaje sú uvedené na stránke
www.plazovyfutbal.sk
.
 
V prípade nejasností alebo otázok, prosím, kontaktujte :
www.orlik-zv.sk , robo.orlik@orangemail.sk   , mpoliak@orangemail.sk

 

 
 
 

 

045 / 5362110
0907 324 262 / 0905 856 907

UbytovanieNaSlovensku.EU

Ubytovanie Zvolen pozýva na vstup do krásneho Zvolenského zámku, prechádzku k Pustému hradu aj poučnú návštevu Lesníckeho a drevárskeho múzea. Ak vás zláka ubytovanie Banská Bystrica, môžete spoznávať historické centrum krajského mesta alebo sa okúpať v areáli Aqualandu. A nezabúdajte, tá najlepšia dovolenka na Slovensku vás očakáva na serveri Ubytovanienaslovensku ;)